مسابقه زیرمجموعه گیری :
# نام کاربری زیرمجموع در 24 ساعت گذشته زیرمجموعه در 7 روز گذشته زیرمجموعه در 30 روز گذشته
1 72301184m 7 14 15
2 eqbal58 1 2 4
3 amirbgr 1 1 1
4 saeed63 1 3 15
5 abbas572 1 1 2
6 ALIREZA1383 1 1 1
7 5326149mb 1 4 27
8 hamid120 0 0 1
9 farzin65 0 0 1
10 morteza_werwolf 0 0 1
11 barivafa 0 0 1
12 M 0 0 2
13 mortezabro64 0 0 1
14 Mahdi0011 0 0 1
15 MaSoUd374 0 0 1
16 Ham00id 0 0 5
17 Mahdi_m_sharifi 0 0 1
18 RFtatar 0 2 2
19 sofia141 0 0 2
20 Billionaire 0 0 8
21 moradi53 0 1 1
22 omid_esk3210 0 1 1
23 moradi 0 1 1
24 Farzam1 0 4 4
25 taghi1376t 0 1 1
26 sina1998 0 1 1
27 jvd123 0 1 1
28 Leila 0 2 2
29 Melinanasri 0 0 1
30 mmtm 0 0 1
31 haniye 0 0 1
32 mehdi36 0 0 2
33 alizarkalami 0 0 4
34 Mansour 0 0 3
35 rjmizbanbux 0 0 1
36 taghiiii 0 1 3
37 zainab1994 0 0 0
38 290zar 0 0 2
39 besmellah 0 0 0
40 glaftab78_00 0 0 0
41 mizrahim 0 0 0
42 123456a 0 0 0
43 toofan 0 0 1
44 AntiCavity 0 0 0
45 youtaab 0 5 40
46 khodekhod 0 2 4
47 Saadt 0 0 1
48 keshtkar98 0 1 30
49 alietoo 0 0 66
50 mohamad-sp 0 0 0
51 shaqayeq_amp 0 0 2
52 kara___2021 0 0 2
53 aliata80 0 0 2
54 MAHDI1313 0 0 1
55 hamparvaz 0 0 6
56 hosint 0 0 2
57 Gholamreza23 0 0 1
58 mahshiid8998 0 0 1
59 Fereshteh_rahimi 0 0 1
60 nedam22 0 0 1
61 Abolfazlhm936 0 0 2
62 Aliasakereh74 0 0 4
63 2269860225 0 0 0
64 hasanfazeli 0 0 1
نام جوایز انقضا
نام جوایز انقضا